Tag

Kimono

Japanese Style

Posted In: Trends
การผสมผสานของ วัฒนธรรมชาวญี่ปุ่น  ที่ยังคงปะปนอยู่ในสังคม มาจนถึงทุกวันนี้ และสามารถพบเห็นได้ทั่วไป นี่เป็นเพียงส่วนหนึ่ง ญี่ปุ่นเป็นเมืองหนาว แฟชั่นเลยมีสีสันตามไปด...