Category

Event

แฟชั่นโชว์ มหาวิทยาลัยยูแคลน

Posted In: Event
มหาวิทยาลัยยูแคลนมีโครงการเปิดวิทยาเขตในประเทศไทยในปี 2557 ได้นำผลงานการออกแบบของนักเรียนที่สำเร็จการศึกษา มาจัดงานเดินแฟชั่นโชว์เพื่อแสดงถึงความเป็นผู้นำด้านวงการแฟ[...]

แฟชั่นโชว์ “FASH FOR QSDS”

Posted In: Event
ขอเชิญเข้าร่วมงานโครงการแฟชั่นโชว์และนิทรรศการ ต้นแบบผลิตภัณฑ์ เครื่องแต่งกาย,เครื่องหนังร่วมกับผ้าไหมที่ขึ้นทะเบียนสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์    [...]

Irresistible 7 – Rangsit University – Thesis Exhibition

Posted In: Event
Irresistible 7 Rangsit University คณะศิลปะและการออกแบบ สาขาวิชาแฟชั่นดีไซน์ มหาวิทยาลัยรังสิต เชิญร่วมเปิดประตูสู่มิติใหม่แห่งวงการแฟชั่น กับการแนวทางการสร้า[...]

“Second Strike” – งานศิลปะนิพนธ์ ปริญญาโท จุฬา

Posted In: Event
MFA07 Chula - Second Strike thesis exhibition คนคลั่งไคล้ศิลปะเชิงสร้างสรรค์ไม่ควรพลาด กับนิทรรศการแสดงผลงานศิลปะนิพนธ์ ในรูปแบบของงานนิทรรศการแสดงศิลปะ[...]

GFT 2012 – Thailand Garment and Textile

Posted In: Event
GFT 2012 | Thailand 20 - 23 JUNE 2012 งาน GFT 2012 งานแสดงเทคโนโลยีเพื่อการผลิตสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่มงานเดียวของไทย และงาน Garment Manufacture[...]

Talent Thai 2010

Posted In: Event
พัฒนานักออกแบบสินค้าไลฟ์สไตล์สู่ตลาดโลก - Talent Thai 2010 สำนัก ส่งเสริมการสร้างมูลค่าเพิ่มเพื่อการส่งออก กรมส่งเสริมการส่งออก กระทรวงพาณิชย์   ขอเชิญชวน    นั[...]