Tag

warrior

Aztec Culture

Aztec Culture    ชาว Aztec จัดเป็นกลุ่มผู้อพยพกลุ่มใหญ่ที่อพยพมาจากทางตอนเหนือของอเมริกา เดินทางมาเรื่อยๆ จนมาถึงบริเวณที่ราบลุ่มใน Central Mexico เมื่อประมาณ[...]

Dazed & Confused – April 09

Posted In: Trends
     ผลงานแสดงให้เห็นถึงนักรบในสงครามที่ก้าวผ่านความตายมาแล้ว นับครั้งไม่ถ้วน และได้รับเสรีภาพในการชำระล้างจาก ชาวพื้นเมือง ของแผ่นดินอันกว้างใหญ่ไพศาล. ผลงานเส[...]