Fashion design : Reflection

Posted In: Inspiration | video

        fashion design  มาลองดูอีกหนึ่งแรงบันดาลใจ ในการออกแบบเสื้อผ้า เสื้อผ้า นะครับ เป็นเรื่องของกระจก หรือการสะท้อนของ วัตถุ นะครับ บางท่านอาจจะเคยทำมาแล้ว เราลองมาลงลึกๆกันดูบ้างครับ ว่ามันเป็นอย่างไรเราได้อะไรบ้างจากการสะท้อนของวัตถุ

เข้าเรื่องกันเลยครับ ขอเสนอหลักการก่อนนะครับลองดู ได้จาก vdo ข้างบนก่อนครับ

 

กฎการสะท้อนของแสง (Law of Reflection)

image028

การแสงสะท้อนเป็นระเบียบ และ ไม่เป็นระเบียบ

มุมตกกระทบคือมุมที่รังสีตกกระทบ (Incident ray) ทำกับเส้นปกติ (Normal) ของผิวสะท้อน 
     มุมสะท้อน (Reflected ray) คือมุมที่รังสีสะท้อนทำกับเส้นปกติ 
การสะท้อนของแสงที่มีระเบียบจะได้
     1. มุมตกกระทบมีค่าเท่ากับมุมสะท้อน ( image030 )
     2. รังสีตกกระทบ รังสีสะท้อนและเส้นปกติ จะอยู่ในระนาบเดียวกัน

image031

แสดงการสะท้อนของแสงบนกระจกราบ ข้อมูลด้วย โดย ผศ.ปรียา อนุพงษ์องอาจ

ตัวอย่างผลงาน

ผลงาน Kaleido โดย Carl Kleiner

1

2

3

4
 และอีกหนึ่งผลงาน
 In Bloom, mirror photography by Andreas Stavrinides for Vogue Italia

in_bloom_1

keyword : แพทเทิร์น,ตัดต่อ,สะท้อน,สะท้อนแพทเทิร์น,ลาย,เทคนิคการสะท้อนของกฎการสะท้อน,อื่นๆ

เสื้อผ้า,ออกแบบเสื้อผ้า,fashion design,inspiration

Fashion design : inspiration – Datamosh
Fashion design : Recycle