FASHION RADAR – INTIMACY 2.0

Posted In: Trends

FASHION RADAR – INTIMACY 2.0, ผลงานแฟชั่นคอนเซ็ปต์ จาก Studio Roosegaarde เป็นเทคโนโลยี่ที่ทำให้เสื้อผ้านั้นเกิดซีทรูขึ้นมา หากว่าเกิดความร้อนและมีการเต้นของหัวใจสูงขึ้น เนื่องจากสัญญาณการเต้นของหัวใจจะถูกส่งไปยังชุดทำให้ชุดนั้นเกิดอาการ ซีทรู ขึ้นมาทันที ถือเป็นนวัตกรรมใหม่ที่น่าจับตามอง ตัวชุดทำจาก วัสดุที่มีชื่อว่า e-foils ที่มีความไวต่อความร้อนและการเต้นของตัวใจเป็นอย่างมาก

  

Working Women – Vogue Latin America April 2012
THAKOON PRE-FALL 2012