FASHION RADAR – INTIMACY 2.0

By on April 26, 2012

FASHION RADAR – INTIMACY 2.0, ผลงานแฟชั่นคอนเซ็ปต์ จาก Studio Roosegaarde เป็นเทคโนโลยี่ที่ทำให้เสื้อผ้านั้นเกิดซีทรูขึ้นมา หากว่าเกิดความร้อนและมีการเต้นของหัวใจสูงขึ้น เนื่องจากสัญญาณการเต้นของหัวใจจะถูกส่งไปยังชุดทำให้ชุดนั้นเกิดอาการ ซีทรู ขึ้นมาทันที ถือเป็นนวัตกรรมใหม่ที่น่าจับตามอง ตัวชุดทำจาก วัสดุที่มีชื่อว่า e-foils ที่มีความไวต่อความร้อนและการเต้นของตัวใจเป็นอย่างมาก

  

About admin

www.designer.in.th : ศูนย์รวมดีไซเนอร์ไทย

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *