แฟชั่นดีไซน์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ – 5th The Ultimate Source

Posted In: Show Room

“5th The Ultimate Source”  ผลงานชั้นเยี่ยมของนักศึกษาแฟชั่นดีไซน์ จากมหาวิทยาลัยกรุงเทพ คณะศิลปกรรมศาสตร์ ภาควิชาออกแบบแฟชั่นและสิ่งทอ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ ได้จัดงานนิทรรศการแสดงผลงานสำเร็จการศึกษา ของนักศึกษาชั้นปีที่ 4 ภาควิชาออกแบบแฟชั่นและสิ่งทอ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ

 

มีการนำเสนอผลงานการออกแบบเครื่องแต่งกายบุรุษ 2 คอลเลคชั่น, บุรุษและสตรี 1 คอลเลคชั่น, สตรี 29 คอลเลคชั่น, เด็ก 2 คอลเลคชั่น และการออกแบบเครื่องประกอบเครื่องแต่งกาย 6 คอลเลคชั่น จำนวนทั้งสิ้น 40 คอลเลคชั่น โดยครั้งนี้ถือเป็นครั้งที่ 5 ของนักศึกษาของภาควิขาฯ ประกอบด้วยการจัดแสดงผลงานในรูปแบบแฟชั่นโชว์และรูปแบบของงานนิทรรศการเพื่อเผยแพร่ต่อสาธารณชน ภายใต้ชื่องาน “5th The Ultimate Source” โดยมีจุดประสงค์การจัดงานเพื่อส่งเสริมให้นักศึกษาของภาคฯได้มีโอกาสแสดงผลงานออกแบบความคิดสร้างสรรค์ ตลอดจนทักษะด้านการออกแบบและแสดงให้เห็นถึงความพร้อม ความสามารถ ประสิทธิภาพ อันเป็นการเปิดโอกาสให้นักศึกษาได้ฝึกฝนและก้าวเป็นผู้ประกอบวิชาชีพด้านการออกแบบแฟชั่นและสิ่งทอต่อไป

 

มีการจัดแสดงผลงานในวันอังคารที่ 22 พฤษภาคม 2555 เวลา 16.30-19.30 น. (เริ่มลงทะเบียนหน้างานเวลา 16.30 น.) ณ ศูนย์การค้าcentral world บริเวณโถง Eden ชั้น 1

 

  

Jeremy Scott Fall Winter 2012
Fashion illustrations – Mario González