แผนภูมิ ศิลปะตะวันตก

Posted In: Artistic Movement

 

แผนภูมิ ศิลปะตะวันตก

หมายเหตุ : ศตวรรษ, ทศวรรษและศักราชของแผนภูมินี้เป็นปฏิทินของคริสต์ศาสนา

ศิลปะตะวันตก สมัย
ยุคกลางหรือยุคมืด  
* ศิลปะคริสเตียนตอนต้น (Early Christian Art) ศตวรรษ 1-10
* ศิลปะบีแซนไตน์ (Byzantine) ศตวรรษ 4-13
* ศิลปะโรมาเนสก์ (Romanesque) ศตวรรษ 9-13
ยุคฟื้นฟูศิลปะวิทยา ตอนต้น (Early Renaissance) ศตวรรษ 14-15
ยุคฟื้นฟูศิลปะวิทยาขั้นสูง (High Renaissance) ทศวรรษ 1450-1550
แมนเนอริสม์ (Mannerism, ลัทธิเกินพอดี) ศตวรรษ 15-16
บาโรค (Baroque) ศตวรรษ 16-17
โรโคโค (Rococo) ศตวรรษ 17-18
นีโอ-คลาสสิสม์ (Neo-Classicism, ลัทธิคลาสสิคใหม่) ทศวรรษ 1760-1830
โรแมนติสิสม์ (Romanticism, จินตนิยม) ทศวรรษ 1770-1840
เรียลลิสม์ (Realism, สัจนิยม) ศักราช 1845-1880
อิมเพรสชันนิสม์ (Impressionism, ลัทธิประทับใจ) ทศวรรษ 1870-1890
นีโอ-อิมเพรสชันนิสม์ (Neo-Impressionism, ลัทธิประทับใจใหม่) ทศวรรษ 1880-1900
โพสต์-อิมเพรสชันนิสม์ (Post-Impressionism, ลัทธิประทับใจยุคหลัง) ศักราช 1880-1893
อาร์ต นูโว (Art Nouveau, นวศิลป์) ศักราช 1880-1914
ซิมโบลิสม์ (Symbolism, สัญลักษณ์นิยม) ศักราช 1890-1899
โฟวิสม์ (Fauvism) ศักราช 1903-1908
ดีบรึกเค่/เดอะ บริดจ์ (Die Br?cke/The Bridge) ศักราช 1905-1913
คิวบิสม์ (Cubism, บาสกนิยม) ศักราช 1908-1918
ฟิวเจอริสม์ (Futurism, อนาคตนิยม) ศักราช 1909-1929
แดร์ บลาว ไรเตอร์/เดอะ บลู ไรเดอร์ (Der Blaue Reiter/The Blue Rider) ศักราช 1911-1914
คอนสตรัคติวิสม์ (Constructivism, ลัทธิเค้าโครง) ศักราช 1913-1929
ดาด้า (Dada) ศักราช 1915-1923
ซูพรีมาติสม์ (Suprematism, อนุตรศิลป์) ศักราช 1915-1923
เดอ สตีล/เดอะ สไตล์ (De Stijl/The Style) ศักราช 1917-1931
อาร์ต เดคโค (Art Deco) ศักราช 1918-1939
นิว อ็อบเจ็คติวิตี้ (Neue Sachlichkeit / New Objectivity) ศักราช 1920-1932
เซอร์เรียลลิสม์ (Surrealism, ลัทธิเหนือจริง) ศักราช 1924-1945
แอ็บสแตรค เอ็กซ์เพรสชันนิสม์ (Abstract Expressionism, ลัทธิสำแดงพลังอารมณ์แนวนามธรรม) ปลายทศวรรษ 1940-ต้น 1960
โคบร้า (Cobra) ปลายทศวรรษ 1940-ต้น 1950
คัลเลอร์-ฟิลด์ เพ้นติ้ง (Color-Field Painting) ต้นทศวรรษ 1950-ปลาย 1960
นีโอ-ดาด้า (Neo-Dada, ดาด้าใหม่) ต้นทศวรรษ 1950-กลาง 1960
นูโว-เรียลลิสม์ (Nouveau Realisme) กลางทศวรรษ 1950-ปลาย 1960
พ็อพ อาร์ต (Pop Art, ศิลปะประชานิยม) กลางทศวรรษ 1950-ปลาย 1960
ฮาร์ด-เอดจ์ เพ้นติ้ง (Hard-Edge Painting, จิตรกรรมขอบคม) กลางทศวรรษ 1950-ปลาย 1960
แอ็คชัน/แอ็คชันนิสม์ (Action/Actionism) กลางทศวรรษ 1950-กลาง 1970
สแน็ปช็อท เอสเธติค (Snapshot Aesthetic) กลางทศวรรษ 1950-ปลาย 1970
ฟลัคซุส (Fluxus) ต้นทศวรรษ 1960-ปลาย 1960
เชฟด์ แคนวาส (Shaped Canvas) ต้นทศวรรษ 1960-ปลาย 1960
มินิมอลลิสม์ (Minimalism, สารัตถศิลป์) ต้นทศวรรษ 1960-กลาง 1970
แฮ็พเพ็นนิง (Happening) ต้นทศวรรษ 1960-กลาง 1960
อ็อพ อาร์ต (Op Art) ต้นทศวรรษ 1960-กลาง 1960
โพรเซส อาร์ต (Process Art) ต้นทศวรรษ 1960-กลาง 1970
โฟโต้-เรียลลิสม์ (Photo-Realism) ต้นทศวรรษ 1960-ปลาย 1970
อาร์เต้ โพเวร่า (Arte Povera) ต้นทศวรรษ 1960-ปลาย 1970
คอนเซ็ปชวล อาร์ต (Conceptual Art, มโนทัศนศิลป์) ต้นทศวรรษ 1960-ปลาย 1970
เอิร์ธ อาร์ต (Earth Art, ภูมิศิลป์) ต้นทศวรรษ 1960-ปลาย 1970
นิว เรียลลิสม์ (New Realism) ต้นทศวรรษ 1960-ปลาย 1970
วีดีโอ อาร์ต (Video Art) ต้นทศวรรษ 1960
คอมพิวเตอร์ อาร์ต (Computer Art) ต้นทศวรรษ 1960
บอดี้ อาร์ต (Body Art) กลางทศวรรษ1960-ปลาย 1970
เฟมินิสต์ อาร์ต (Feminist Art, ศิลปะสตรีนิยม) กลางทศวรรษ 1960
เพอร์ฟอร์แมนซ์ อาร์ต (Performance Art, ศิลปะแสดง) กลางทศวรรษ 1960
ซาวนด์ อาร์ต (Sound Art) ปลายทศวรรษ1960-ปลาย1970
อินสตอลเลชัน (Installation, ศิลปะจัดวาง) ปลายทศวรรษ 1960
มีเดีย อาร์ต (Media Art) ปลายทศวรรษ 1960
นิว อิมเมจ (New Image) กลางทศวรรษ1960-ปลาย 1970
แพ็ทเทิร์น แอนด์ เด็คโคเรชัน (Pattern and Decoration) กลางทศวรรษ1960-ปลาย 1970
กราฟฟิตี้ อาร์ต (Graffiti Art) กลางทศวรรษ1970-กลาง 1980
นีโอ-เอ็กซ์เพรสชันนิสม์ (Neo-Expressionism,ลัทธิสำแดงพลังอารมณ์ใหม่) กลางทศวรรษ1970-กลาง 1980
ทรานส์อาวองท์การ์ด (Transavantgarde) กลางทศวรรษ1970-กลาง 1980
แอ็บโพรพริเอชัน (Appropriation) ต้นทศวรรษ 1980
นีโอ-จีโอ (Neo-Geo) ต้นทศวรรษ 1980-กลาง 1980
พาเธทิค อาร์ต (Pathetic Art) ต้นทศวรรษ 1980-กลาง 1980
ออนไลน์ อาร์ต (Online Art) ต้นทศวรรษ 1990
สแคทเทอร์ อาร์ต (Scatter Art) ต้นทศวรรษ 1990

ประวัติศาสตร์ศิลปะ

Fashion design : Airbrush T-Shirt
Abstract Expressionism