Ganryu Fall Winter 2013

Posted In: Trends

เป็นคอลเลคชั่นเสื้อผ้าที่ดูสนุกๆ จากแบรนด์ Ganryu คอลเลคชั่น Fall Winter 2013 ผลงานของดีไซเนอร์ชาวญี่ปุ่น Fumito Ganryu

 

ganryu_fw13_1 ganryu_fw13_2 ganryu_fw13_3 ganryu_fw13_4 ganryu_fw13_5 ganryu_fw13_6 ganryu_fw13_7 ganryu_fw13_8 ganryu_fw13_9 ganryu_fw13_10 ganryu_fw13_11 ganryu_fw13_12 ganryu_fw13_13 ganryu_fw13_15 ganryu_fw13_16 ganryu_fw13_17 ganryu_fw13_18 ganryu_fw13_19 ganryu_fw13_20 ganryu_fw13_21 ganryu_fw13_22 ganryu_fw13_23 ganryu_fw13_24 ganryu_fw13_25 ganryu_fw13_26 ganryu_fw13_27 ganryu_fw13_28 ganryu_fw13_29 ganryu_fw13_30 ganryu_fw13_31 ganryu_fw13_32 ganryu_fw13_33 ganryu_fw13_34 ganryu_fw13_35 ganryu_fw13_36

Claudia Garrido Fall Winter 2013
T-shirts – LACOSTE L!VE