Inspiration : Abstract Firework Drawings

Posted In: Inspiration

Firework Drawings” – abstract–  คงไม่ต้องอธิบายมากมายครับกับผลงานนี้ ผลงานเขาดูแปลกตา รวมไปถึงเทคนิคการลงสีที่งดงาม

key : การกระจายออก,รูปทรง,การเชื่อมต่อกันของสี,การซึม,การเชื่อมต่อของรูปทรง,วงจร,มิติ

rosemariefiore_1

rosemariefiore_2

rosemariefiore_3

 

o_3

o_5_2

o_12

o_25

“Firework Drawings” by Rosemarie Fiore,

Fashion designer JOLIBE Joel Diaz
Y by Yohji Yamamoto Fall 2009 – Preview