Trussardi 1911 spring 2009 Lookbook

Posted In: Trends

Trussardi 1911 spring summer 2009 Lookbook

เป็นแบรนด์เสื้อผ้าจากประเทศอิตาลี ที่มีประวัติยาวนานสำหรับ Trussardi เริ่มก่อตั่งเมื่อปี 1911 จุดเด่นของแบรนด์คือความหรูหราและความประณีต ภายใต้การบริหารงานของ รุ่นที่ 4 ของแบรนด์ Trussardi ในคอลเลคชั่นนี้มีจะกลิ่นอายที่เรียกว่า “new-folk” รวมอยู่ด้วยครับ

trussardi-main

trussardi-1911-ss-09-1

trussardi-1911-ss-09-2

trussardi-1911-ss-09-3

trussardi-1911-ss-09-4

trussardi-1911-ss-09-5

trussardi-1911-ss-09-6

trussardi-1911-ss-09-7

trussardi-1911-ss-09-8

trussardi-1911-ss-09-9

trussardi-1911-ss-09-10

trussardi-1911-ss-09-11

trussardi-1911-ss-09-12

trussardi-1911-ss-09-13

website : Trussardi

Source: Mens Rag

April77 Fall Winter 2009
Still Life Autumn Winter 2009 Hats