FASHION DESIGNER CHI ZHANG

Posted In: Trends

FASHION DESIGNER CHI ZHANG

เป็นเสื้อผ้าผู้ชายผลงานจากดีไซเนอร์ชื่อ Chi Zhang  ปัจจุบันเขาอยู่ที่ China, Beijing แต่ว่าร้านเสื้อผ้าของเขาเปิดอยู่ที่ London ลอนดอน
ผลงานของเขามีความน่าสนใจมากครับโดยเฉพาะรายละเอียดและรูปทรงของเสื้อผ้า รวมไปถึงเทคนิค ต่างๆที่ใช้ สีหลักที่ใช้เป็น สีดำและสีขาว เป็นผลงานที่แฝงไปด้วยความมืดและความหวาดกลัวจากผู้ที่มีอำนาจในด้านมืด

512

119

218

315

416

55

64

75

85

95

106

1110

126

135

143

154

162

173

184

193

203

219

223

233

243

Website : zhang-chi

0044 Paris – Men’s Fall / Winter 2009
Ana Locking Fall Winter 2009