เสื้อแจ็คเก็ต – S’exprimer – jacket

Posted In: Trends

เสื้อแจ็คเก็ต จาก S’exprimer “obsidian down jacket” ใครอยากได้ลองดูครับราคาอยู่ที่ 120,000¥ / € 870,- / $1215,-

 

sexprimeritem0102-co

sexprimeritem0103-1

sexprimeritem0103-2

sexprimeritem0101-3

sexprimeritem0101-4

sexprimeritem0104-5

sexprimeritem0104-6

sexprimeritem0102-7

sexprimeritem0102-8

website – S’EXPRIMER OBSIDIAN DOWN JACKET
for 120.000¥ / €870,- / $1215,-

FASHION156 – WOMEN’S EDITORIAL
Unstated Statements