Yohji Yamamoto Spring Summer 2010

Posted In: Trends

Yohji Yamamoto Spring Summer 2010

ในคอลเลคชั่นเสื้อผ้าล่าสุดของ Yohji Yamamoto ดูออกจะมืดๆและเศร้าหมอง เหมือนการตกเป็นเหยื่อของปัญหาทางเศรษฐกิจ  ทุกอยางในคอเลคชั่นไม่มี ตลกปนอยู่เลย และทุกอย่างคือ สีดำ เป็นเสื้อผ้าที่เลือกมาจากในคอลเลคชั่น spring 2010 ของเขา

yohjispring14a

yohjispring1

yohjispring2

yohjispring3

yohjispring4

yohjispring5

yohjispring6

yohjispring7

yohjispring8

yohjispring9

yohjispring10

yohjispring11

yohjispring12

yohjispring13

yohjispring14

yohjispring15

Yohji Yamamoto

Masatomo Spring Summer 2010
LucyandBart Fashion Architecture