Wooyoungmi Spring Summer 2010

Posted In: Trends

Wooyoungmi Spring Summer 2010

คอลเลคชั่นเสื้อผ้าล่าสุดจาก Wooyoungmi Spring summer 2010 ผลงานคอลเลคชั่นเสื้อผ้านี้มีชื่อว่า “The Painter”  มันจะดูยากถ้าคุณยังไม่ได้เปรียบเทียบคอลเลคชั่นก่อนหน้านี้ของ  Wooyoungmi กับ Alexander McQueen ซึ่งมีคอนเซ็ปต์ที่ใกล้เคียงกัน สำหรับของ McQueen ( Alexander McQueen Spring Summer 2010 ) นั่นผลงานเสื้อผ้าค่อนข้างซับซ้อนในเรื่องของรายละเอียด แต่ของ Wooyoungmi เสื้อผ้าเขาจะเน้นที่ความเรียบง่ายและมีกระบวนการคิดที่มากกว่า ซึ่งเป็นจุดที่ทำให้ผลงานออกมานั้นแตกต่างกันครับ

 wooyoungmi10a

wooyoungmi1

wooyoungmi2

wooyoungmi3

wooyoungmi4

wooyoungmi5

wooyoungmi6

wooyoungmi7

wooyoungmi8

wooyoungmi9

wooyoungmi10

wooyoungmi11

wooyoungmi12

wooyoungmi13

wooyoungmi14

wooyoungmi15

Wooyoungmi / Alexander McQueen

Menstyle.fr /

Britain maiden – Autumn Winter 2009
Alexander McQueen Spring Summer 2010