Paper Dress – L’officiel

Posted In: Trends

Paper Dress by Alexandra Zaharova & Ilya Plotnikov

ภาพผลงานแฟชั่นจากกระดาษจากนิตยสาร L’officiel เดือนสิงหาคม 09 – ความจริงของนิตยสารแฟชั่น กับการขยายตัวของสื่อออนไลน์ทำให้ ความสามารถของสื่อสิ่งพิมพ์นั้นลดลง ที่จริงแล้วสื่อสิ่งพิมพ์ต่างหากที่สามารถแสดงความเป็นศิลปะของแฟชั่นได้อย่างแท้จริง และไม่ใช่แค่การทำซ้ำบนเวทีแฟชั่นโชว์เหมือนกับสื่อออนไลน์

paper-dresses-2a

paper-dresses-7

paper-dresses-1

paper-dresses-2

paper-dresses-3

paper-dresses-4

paper-dresses-6

 

 

L’officiel

Bibi Chemnitz Spring Summer 2010
Prada Autumn Winter 2009 advertising