Y by Yohji Yamamoto

Posted In: Trends

New Arrivals – Y by Yohji Yamamoto

คอลเลคชั่นเสื้อผ้า Fall winter 2009 จาก Yohji Yamamoto Y  ผลงานเสื้อผ้าของเขามักจะเป็นเสื้อผ้าที่ เป็นแบบ oversize ครับซึ่งในคอลเลคชั้นนี้เขาเล่นสีขาวดำเป็นหลัก ซึ่งนั่นทำให้รายละเอียดบนเสื้อผ้าของเขานั้นสามารถแสดงออกมาได้อย่างเต็มที่ ซึ่งปรกติเขาก็มักจะใช้สี ขาวดำอยู่แล้ว สำหรับ Yohji Yamamoto สุดยอดดีไซเนอร์ชาวญี่ปุ่น

yarrivals

YS-MS8_V1

YS-MS4_V1

YS-MS3_V1

YS-MS2_V1

YS-MS1_V1

YS-MP2_V1

YS-MP1_V1

YS-MO5_V1

YS-MO4_V1

YS-MO3_V1

YS-MO2_V1

YS-MO1_V1

YS-MH2_V2

YS-MH1_V1

Yohji Yamamoto

Dark Romanticism – Editorial
GARETH PUGH A/W 2009 – 2010 MEN