MARIA FRANCESCA PEPE AW 09 – 10

Posted In: Trends

MARIA FRANCESCA PEPE  – LES C – AUTUMN WINTER 2009 – 2010

ผลงานออกแบบเสื้อผ้า จาก Maria Francesca Pepe A /W 2009 / 2010  ผลงานได้รับแรงบันดาลใจจาก แฟชั่นในช่วง ศตวรรษ ที่ 19 ของฝรั่งเศส ผลงานเป็นแบบ avant-garde (โครงสร้างของเสื้อผ้า)
และในคอลเลคชั่นนี้มีความหรูหราในแบบ art-deco ในช่วงปี 1920 ซึ่งผสมกับสไตล์เสื้อผ้าช่วงแรกๆของยุค 70’s ด้วย รูปทรงของเสื้อผ้ามีความเป็นผู้ชายตั่งแต่ช่วงของหัวไหล่ที่เน้นสัดส่วนที่มีความแข็งแรง

mfpaw09a

mfpaw14

mfpaw13

mfpaw12

mfpaw11

mfpaw10

mfpaw09

mfpaw08

mfpaw07

mfpaw06

mfpaw05

mfpaw04

mfpaw03

mfpaw02

mfpaw01

MARIA FRANCESCA PEPE

Facebook Comments

Danish design school Graduate Collection 2009
Dandy is Fine Editorial