MARIA FRANCESCA PEPE AW 09 – 10

Posted In: Trends

MARIA FRANCESCA PEPE  – LES C – AUTUMN WINTER 2009 – 2010

ผลงานออกแบบเสื้อผ้า จาก Maria Francesca Pepe A /W 2009 / 2010  ผลงานได้รับแรงบันดาลใจจาก แฟชั่นในช่วง ศตวรรษ ที่ 19 ของฝรั่งเศส ผลงานเป็นแบบ avant-garde (โครงสร้างของเสื้อผ้า)
และในคอลเลคชั่นนี้มีความหรูหราในแบบ art-deco ในช่วงปี 1920 ซึ่งผสมกับสไตล์เสื้อผ้าช่วงแรกๆของยุค 70’s ด้วย รูปทรงของเสื้อผ้ามีความเป็นผู้ชายตั่งแต่ช่วงของหัวไหล่ที่เน้นสัดส่วนที่มีความแข็งแรง

mfpaw09a

mfpaw14

mfpaw13

mfpaw12

mfpaw11

mfpaw10

mfpaw09

mfpaw08

mfpaw07

mfpaw06

mfpaw05

mfpaw04

mfpaw03

mfpaw02

mfpaw01

MARIA FRANCESCA PEPE

Danish design school Graduate Collection 2009
Dandy is Fine Editorial