Komakino Spring Summer 2010

By on October 8, 2009

Komakino Spring Summer 2010

แบรนด์เสื้อผ้าจาก ลอนดอน Komakino เป็นคอลเลคชั่นเสื้อผ้าที่มีความเป็น deconstruction ในเรื่องของกระบวนการคิดงาน ซึ่งได้รับแรงบันดาลใจจาก “iconoclasm”

komakinoa

komakinobackstage18 

komakinobackstage17 

komakinobackstage16 

komakinobackstage15 

komakinobackstage14 

komakinobackstage13 

komakinobackstage12 

komakinobackstage11 

komakinobackstage10 

 

komakinobackstage9 

komakinobackstage8 

komakinobackstage7 

komakinobackstage6 

komakinobackstage5 

komakinobackstage4 

komakinobackstage3 

komakinobackstage2 

komakinobackstage1 

komakino2 

komakino

 

 

Pictures courtesy of Komakino

About admin

www.designer.in.th : ศูนย์รวมดีไซเนอร์ไทย

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *