LED dress rhyme&reason

Posted In: Inspiration

light2

light

rhyme&reason” การค้นหา เกี่ยวกับ การใช้แสง เพื่อสร้าง ความแปลกใหม่ให้กับ แฟชั่น และสะท้อนให้เห็นถึงการเปลี่ยนแปลงระหว่าง
กลางวันเป็นกลางคืน ผ้าที่ทำขึ้นด้วยการถักสีขาวทำให้มีชีวิตชีวาด้วยแสงที่สว่างไสวเปรียบเหมือนกับ มนตร์วิเศษและลึกลับ ที่มอบให้กับผู้ที่สวมใส่มัน

Designs by mary huang
Photography by michael sun

Some kind of male-female
Fashion design