ชุดค็อกเทลวัยรุ่นจากการย้อมผ้าฝ้ายด้วยสีดินลูกรัง

By on November 23, 2009

ดีไซเนอร์ : นายอุดมเดช เจริญธนพร ,นางสาวศุภนิตย์ นาคสุข
คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ เอกแฟชั่น มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
เป็น Special Project ผลงานมีชื่อว่า “ชุดค็อกเทลวัยรุ่นจากการย้อมผ้าฝ้ายด้วยสีดินลูกรัง” ซึ่งได้รับแรงบันดาลใจจากสภาวะแวดล้อมในปัจจุบัน การย้อมสิ่งทอด้วยสีเคมี ที่มีสารเคมีปะปนและสารตะกั่วตกค้าง เป็นอันตรายสำหรับผู้บริโภครวมถึงผู้ปฏิบัติการย้อม และยังส่งผลไปยังแหล่งน้ำธรรมชาติ ให้เกิดความเป็นพิษ อีกทั้งกระแสแฟชั่นด้านจริยธรรม ผู้บริโภคต่อต้านสารพิษที่มากับผลิตภัณฑ์กันมากขึ้น ทำให้เกิดกระแสเป็น

Green Fashion Green Product ที่สร้างทางเลือกให้แก่นักเสพแฟชั่นอารมณ์อนุรักษ์ธรรมชาติ รูปแบบของเสื้อผ้าได้จากแฟชั่นเทรนด์ Spring Summer 2010 ของ CIFF ผลงานเป็นการนำผ้าฝ้าย
มาย้อมด้วยสีที่ได้จาก “ดินลูกรัง” (Laterite) สร้างลวดลายด้วยเทคนิคบาติก โครงสร้างของเสื้อที่ปรับบางจุดให้แปลกไปจากเดิม แต่ยังคงความเรียบไว้
        ดังนั้น แฟชั้นจึงไม่ใช่เรื่องฟุ่มเฟือยอีกต่อไป แฟชั่นสามารถสร้างความสุข สร้างอารมณ์ เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และลดภาวะโลกร้อนได้อีกทางด้วย
ในฐานะเป็นมนุษย์ที่อาศัยอยู่บนโลก มนุษย์ทุกคนย่อมรู้ถึงการเป็นผู้อาศัยที่ดี เพียงร่วมมือกัน…เท่านั้น

DSCN3033 DSCN29 DSC9 0005jj 0004jj 0003jj 0002jj 0001jj

 

คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ เอกแฟชั่น มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

About admin

www.designer.in.th : ศูนย์รวมดีไซเนอร์ไทย

One Comment

  1. fiwfiww

    November 24, 2009 at 7:38 pm

    ขอบคุณ เว็บดีไซน์เนอร์ที่ให้ผลงานได้ร่วมโชว์

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *