AROMA30 AUTUMN WINTER 2010 – 2011

Posted In: Trends

AROMA30 AUTUMN WINTER 2010 – 2011 WOMEN’S COLLECTION

คอลเลคชั่นเสื้อผ้าผู้หญิงจาก AROMA30 การจับ “เดรป” ที่มี มิติ ยังคงเน้นรูปทรงที่ดูแข็งแกร่ง และมีเอกลักษณ์ รวมถึงความเป็นธรรมชาติในคอลเลคชั่น แฟชั่้น

AROMA 30

ANOTHER MAN MAGAZINE SPRING SUMMER 2010
Street Fashion