FASHION Unconventional Body

Posted In: Inspiration

Fashion Unconventional Body Objects

ผลงานจาก แฟชั่น Phuong Thuy Nguyen การสร้างรูปแบบฟอร์ม เสื้อผ้า จากการถักด้วยมือ ความรู้สึกที่ดูอึดอัดแต่ก็ให้ความรู้สึกสบายด้วยในเวลาเดียวกัน เป็นอีกหนึ่งแนวทางในการสร้างฟอร์มใหม่จากหลายๆบทความที่มีการสร้างฟอร์มใหม่ด้วยวัสดุที่แตกต่างกัน

By trendland

RICK OWENS SPRING SUMMER 2011 MEN
ACNE SPRING SUMMER 2011 MEN