Tag

recycle

Fashion design : Christopher Raeburn jackets

Posted In: Inspiration
Christopher Raeburn jackets แจ็คเก็ต ของเขาออกแบบโดยใช้  ร่มชูชีพของทางทหาร ครับ เป็นอีกหนึ่งวัสดุที่ปรกติคงไม่มีใครจะนำผ้าที่ใช้เป็นร่มชูชีพมาทำเป็นเสื้อผ้าเครื่...

Fashion design : Recycle

Posted In: Trends
      หลายๆปีช่วงหลังนั้นมีดีไซเนอร์หลายๆท่านได้นำเสนอผลงานที่เป็นผลงานการออกแบบโดยการนำของเก่ากลับมาใช้ใหม่ หรือ นำของที่ไม่ได้ใช้แล้ว โดยไม่จำเป็นว่าจะต้องเป็นวั...