Fashion design : Christopher Raeburn jackets

Posted In: Inspiration

Christopher Raeburn jackets

แจ็คเก็ต ของเขาออกแบบโดยใช้  ร่มชูชีพของทางทหาร ครับ เป็นอีกหนึ่งวัสดุที่ปรกติคงไม่มีใครจะนำผ้าที่ใช้เป็นร่มชูชีพมาทำเป็นเสื้อผ้าเครื่องแต่งกาย  เหมือนกับการนำกลับมาใช้ใหม่ให้เกิดประโยชน์ครับ ซึ่งยังคงความเป็น ร่มชูชีพในลวดลาย และ ทีเทล ของร่มชูชีพยังอยู่ในตัวของแจ็คเก็ตของเขา

การออกแบบเสื้อผ้านั้น วัสดุหรือผ้าที่แปลกใหม่ ก็เป็นหนึ่งในปัจจัยที่สำคัญมากที่ทำให้งานเรานั้น เกิด “เอกลักษณ์เฉพาะตัว”  ขึ้นมาได้ครับ

18

001 – MENS PARACHUTE BOMBER

Constructed from re-deployed military parachute.

26

002 – WOMENS PARACHUTE HOODY

36

003 – MENS PARACHUTE HOODY

45

004 – MENS PARACHUTE HOODY

christopherraeburn

Best behavior – Spring summer 2009
fashion design New Names of Fashion