Tag

St Martins

PETROU MAN Spring 2010

Posted In: Trends
PETROU MAN Spring 2010 ผลงานคอลเลคชั่นเสื้อผ้าจาก Nicolas Petrou ซึ่งเขาจบจาก St. Martin’s School ที่ลอนดอน ซึ่ง Nicolas Petrou คอลเลคชั่นของเขานั้นมีความเป็น คลา[...]

Fettile Derelicts – Gian Romano

Posted In: Trends
Fettile Derelicts By Gian Romano Gian Romano ดีไซเนอร์ชาวฟิลิปปินส์ (Filipino) คนแรก ที่ได้แสดงผลงานคอลเลคชั่นเสื้อผ้าของตัวเองที่ ประเทศสิงคโปร์ในงาน "Audi Fashi[...]