Fettile Derelicts – Gian Romano

Posted In: Trends

Fettile Derelicts By Gian Romano

Gian Romano ดีไซเนอร์ชาวฟิลิปปินส์ (Filipino) คนแรก ที่ได้แสดงผลงานคอลเลคชั่นเสื้อผ้าของตัวเองที่ ประเทศสิงคโปร์ในงาน “Audi Fashion Festival” ร่วมกับดีไซเนอร์ระดับแถวหน้าอีกหลายๆคน เช่น Gareth Pugh และ Vivienne Westwood. Gian Romano ก่อตั่งแบรนด์ของเขาเองเมื่อปี 2004 เป็นระยะเวลา 5 ปีที่ผ่านมา เขาได้รับรางวัลมากมายอาทิเช่น  Philippine’s Mega Young Designers และ ได้ทุนเล่าเรียนไปเรียนต่อที่ St. Martins โดย British Council สาขา “Menswear Design” ในคอลเลคชั่นนี้ คอลเซ็ปต์คือ “Fettile Derelicts” ซึ่งเกี่ยวกับ

การปรับเปลี่ยนรูปแบบฟอร์มต่างๆ และคนเร่ร่อนในเมือง 

gian7a

 

gian8 gian7 gian6 gian5 gian4 gian3 gian2 gian1

 

Gian Romano

Six Cartoon Trend-setters
Black Silk Baby Doll Dress