Patchwork – Life After Death

  งาน Patchwork (Quilts)  – เย็บผ้าที่ใช้ผ้าจากผ้าหลากสีสัน มาทำเป็นงานศิลปะ ( บนผ้า ) ที่สุดยอดมากๆครับ ผลงานชื่อว่า “Life After Death”

annebrenneke_big_1

annebrenneke_big_2annebrenneke_big_lannebrenneke_eazy-e

annebrenneke_j_dilla_1annebrenneke_j_dilla_2annebrenneke_j_dilla_3

ภาพ Rapper ในตำนาน: Eazy-E, The Norotious B.I.G., Big L and J Dilla.
By  Anne Brenneke 

บางคนอาจจะสับสนกับคำว่า Rapper กับ Hip Hop นะครับว่าแตกตางกันอย่างไร

Rap = การร้อง(คือการสื่อ)  ส่วน Hip Hop =  ไลฟ์สไตล์

Hip Hop Culture

Hip-hop ในความหมายแรกเป็นคำที่ใช้กล่าวถึงดนตรีของคนผิวดำ ซึ่งเริ่มขึ้นกลางยุค 70s ที่ South Bronx ใน New York ซึ่งมีลักษณะเป็นส่วนผสมของดนตรีในแบบ Jamaica, R&B, Funk, Soul, ที่เน้น Percussion และ beat ที่มีการเว้นจังหวะหยุด ซึ่งในแง่ของดนตรีแล้วก็คือดนตรี Rap นั่นเอง ส่วนอีกความหมายหนึ่ง Hip-hop หมายถึงวัฒนธรรม และวิถีชีวิต ของผู้คนในสังคมดังกล่าวที่เกิดขึ้นพร้อมกับดนตรีด้วย ซึ่งได้แก่ DJs การเต้น break dance การแต่งกาย ศิลปะแบบ graffiti เป็นต้น ต่อมา Hip-hop ขยายไปสู่ทวีปอื่น ๆ ทั้งยุโรป เอเชีย แอฟริกา และเกือบทุกทวีปทั่วโลก

Rap เป็นดนตรีแบบ R&B หรือ Rhythm and Blues ประเภทหนึ่ง (Genre) เริ่มจากการนำเอาบทกวีข้างถนน มาใส่ดนตรี ซึ่งพัฒนามาจากเพลง Disco แต่มีจังหวะที่หนักแน่นกว่า ลักษณะของดนตรี Rap จะเน้นที่สไตล์ การร้องแบบที่เป็นจังหวะ การร้องคล้ายเสียงพูด และเนื้อหาของเพลงที่มีความหมายและมีความคล้องจองกัน รวมทั้งเน้นที่การกำกับจังหวะ โดยใช้จังหวะกลองอิเล็กทรอนิกส์ และเทคนิคการ Sampling งานเพลงงานเพลงอื่นๆ

Dior Homme Spring / Summer 2009
การตลาด แฟชั่น เสื้อผ้า