Michael Ostermann Fashion Illustrations

Posted In: Graphic Design

Michael Ostermann Fashion Illustrations

ภาพงาน แฟชั่น illustrator โดย Michael Ostermann จาก Austrian ด้วยคอนเซ็ปต์ Surrealistic ทำให้ภาพผลงานมีมุมมองที่หลากหลาย งานของเขาส่วนมากจะเกิดจากความต้องการของเขาเอง โดยเริ่มจากการถ่ายภาพ และการคิดคอนเซ็ปต์ อารมณ์ต่างๆที่ต้องการให้ภาพนั้นแสดงออกมา


www.michaelostermann.com

ZANA BAYNE Leather Spring Summer 2011
Cut-Out by Meric Canatan