Follicle Girl Illustrations

By on September 11, 2010

Rolando Robinson’s Follicle Girl Fashion Illustrations

เป็นผลงานของศิลปิน Roland Robinson ในคอลเลคชั่น Follicle Girl ผลงาน Illustration  ของเขาจะไม่มีช่วงตัว แต่จะใช้การพับกระดาษเป็นตัวเสื้อผ้า โดยมีการลงสีและรูปทรงที่แตกต่างกันทำให้ทั้งภาพลักษณ์และสไตล์เสื้อผ้าสามารถสื่อสารออกมาน่าสนใจมากทีเดียวRoland Robinson

About admin

www.designer.in.th : ศูนย์รวมดีไซเนอร์ไทย

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *