แฟชั่นจาก The Boys of 2013

Posted In: Trends

แฟชั่นผู้ชาย the boys of 2013 ภาพโดย Markus Jans สไตล์โดย Klaus Stockhausen จากนิตยสาร  Interview – Germany ฉบับเดือน ตุลาคม 2012

 

5 ชุดเดรส กับงานศิลปะ
ERASE Magazine 2013