ประวัติศาสตร์ศิลปะ

Posted In: Trends

mapwestcoast_morr388

เพิ่มหมวด ประวัติศาสตร์ศิลปะ ประกอบไปด้วย [ ดูทั้งหมด ]

แผนภูมิ ศิลปะตะวันตก
Abstract Expressionism
Action Actionism
Appropriation
Art Nouveau
Arte Povera
Body Art
Color-Field Painting
Computer Art
Conceptual Art
Cubism
Dada
Degenerate Art
Earth Art
Feminist Art
Fluxus
Graffiti Art
Happening
Hard-Edge Painting
Impressionism
Installation
Media Art
Minimalism
Mixed Media
Modern Art
Modern Dance
Neo-Dada
Neo-Expressionism
Online Art
Op Art
Performance Art
Pop Art
Post-Impressionism
Postmodernism
Process Art
Sound Art
Transavantgarde
Video Art

       เป็นบทความที่ผมเก็บไว้ตั่งแต่ ปี 2006 ครับ  ซึ่งเป็นประโยชน์สำหรับการออกแบบเสื้อผ้าที่นำ ประวัติศาสตร์ศิลปะ มาเป็น คอนเซ็ปต์ ในการออกแบบเสื้อ

Video Art
The Shaman Suit