Transavantgarde

Posted In: Artistic Movement

ทรานส์อาวองท์การ์ด
Transavantgarde

 transavantgarde

กลางคริสต์ทศวรรษ 1970-กลาง 1980

ทรานส์อาวองท์การ์ด เป็นศัพท์ที่คิดค้นขึ้นโดยนักวิจารณ์ชาวอิตาลีชื่อ อาชิเล โบนิโต โอลิวา (Achille Bonito Oliva) เขาให้ความหมายว่ามันมีลักษณะแนวประเพณีในรูปแบบ (มักจะเป็นจิตรกรรม ประติมากรรม) ศิลปินหยิบยืม (appropriate) ภาพต่างๆจากประวัติศาสตร์, พ็อพพูลาร์ คัลเจอร์ (popular culture) และศิลปะที่ไม่ใช่ของตะวันตก

โอลิวา อธิบาย ทรานส์อาวองท์การ์ด (Transavantgarde) ไว้เป็นคำจัดความสำคัญสำหรับ นีโอ-เอ็กซ์เพรสชันนิสม์ (Neo-Expressionism) ก่อนที่คำว่า นีโอ-เอ็กซ์เพรสชันนิสม์ จะเกิดขึ้น แม้ว่า โอลิวา ตั้งใจให้คำอธิบายของเขานั้นใช้สำหรับ นีโอ-เอ็กซ์เพรสชันนิสม์ กระแสหลักในระดับนานาชาติ ซึ่งเริ่มตั้งแต่ต้นคริสต์ทศวรรษ 1980 แต่คำว่า ทรานส์อาวองท์การ์ด ได้ถูกใช้สำหรับศิลปินอิตาลีเท่านั้น

ศิลปิน: ซานโดร เชีย (Sandro Chia), ฟรานเซสโก คลีเมนเต้ (Francesco Clemente), เอ็นโซ คุชชี (Enzo Cucchi), นิโคลา เดอ มาเรีย (Nicola de Maria), มิมโม พาลาดิโน (Mimmo Paladino), เรโม ซัลวาโดรี (Remo Salvadori)

Sound Art
Video Art