The Shaman Suit

Posted In: Inspiration

The Shaman Suit, a wearable textile sculpture

nadinebyrne_1

nadinebyrne_2 

   คนที่อยู่ด้านล่าง 2 คน ก็คือวิญญาณซึ่งเป็น ผู้ช่วยของ พ่อมด โดยมีผ้าคลุมไว้ทั้งหมด โดยที่เขาสามารถเคลื่อนไหวได้โดยการขยับร่างกาย
เป็นเสื้อผ้า การออกแบบเสื้อผ้า เครื่องแต่งกาย ที่ใช้ในการแสดงครับ.. ชมผลงานอื่นๆได้ที่ Nadine Byrne

ประวัติศาสตร์ศิลปะ
Japan Street Fashion harajuku