Fashion Inspiration X-Plantation

Posted In: Inspiration

เห็นผลงานนี้แล้วผมรู้สึกว่าชอบมากครับการเล่นมิติของเขาสุดยอดเลยครับ ทั้งรายละเอียดและองค์ประกอบ เป็นผลงานของ Hubert Blanz ชื่อผลงานว่า X-Plantation
ถ้าลองมาปรับใช้เป็น ไอเดียในการออกแบบเสื้อผ้าก็น่าสนใจนะครับ ได้ทั้งเรื่องของ สี + รายละเอียด + มิติ

x-plantation_1

x-plantation_2

x-plantation_3

Hubert Blanz

Fashion valentine De’ Mathà
Dolce & Gabbana Spring Summer 2009