ROYAL COLLEGE OF ART LONDON 2009

Posted In: Trends

ROYAL COLLEGE OF ART LONDON / FASHION / CLASS OF 2009
ผลงานเสื้อผ้าของนักศึกษา แฟชั่นดีไซน์ จาก Royal College of Art – LONDON  ก่อนที่จะมีการโชว์ในเดือน มิถุนายน ซึ่งมีทั้งเสื้อผ้าผู้ชาย และเสื้อผ้าผู้หญิง ผมนำตัวอย่างเสื้อผ้าของนักเรียนแฟชั่นที่กำลังจะจัดแสดงโชว์มาให้ชมกันครับ เป็นผลงานสุดท้ายของนักเรียนแฟชั่นก่อนจบการศึกษาครับ…

2009

johannea1

Johanne Andersen
“Living in a magpie’s nest. Speckled eggs and feathers, the magpie’s black eye, collecting strange things and shiny stuff. Fake jewellery, bolts, watches, a silver spoon, metal pieces, an old worn denim jacket, keys and candy sticks develop into prints, shapes and heavy beading. The collection takes inspiration from the universe inside and around a magpie’s nest.”

johannea2

johannea3johannea4

johannea5

dulciew1

Dulcie Wanless
“I am inspired by Brancusi’s sensual sculptures, which project the sassy, illusive woman. I have developed all the possibilities I love about knitwear, sculpted volume, dense surface textures and the mixing of matt and shine qualities.”

dulciew2

dulciew3dulciew4

dulciew5

dulciew6dulciew7

jens1

Jennifer Selden
“Bright and Sharp, my clothes are bold and emboldening; the clean lines of architectural photography and sketches inspired the stark, unusual cutting. Rich tones in combinations of lambskin, double wool jersey and bouclé wool create vibrant verticals of colour in each silhouette. Work for Vivienne Westwood Couture has cultivated a meticulous attention to detail and finish. Industrial materials influence quirky jewellery elements – semi-precious stones, knotted rope, gold loops and fastenings, tufts of fur, equestrian hardwear. The woman behind this collection has the character of Orlando from Virginia Woolf’s eponymous novel and Sally Potter’s film: determined, direct and detached; unwilling to conform yet innocent in essence.”

jens2

jens3jens4

jens5jens6

rachaelb1

Rachael Barrett
“Inspired by the ethereal, haunting imagery found in the photographic work of Julia Margaret Cameron and Deborah Turbeville, the collection explores both the female form and the trapped space between body and dress: transparent silicone rubber forms garments that exaggerate the classic hourglass silhouette, while oversized dresses in chiffon, lace and sheer jersey cloak the body in a diaphanous film. The resulting layers of transparency expose the ‘negative space’ beneath the garments, which normally remains hidden.”

rachaelb2

rachaelb3

rachaelb4

heidiw1

Heidi Wikar
“My collection ‘Singing Silence’ is a quiet statement, about the environmental changes in northern Scandinavian winter, due to global warming. ‘Singing Silence’ illustrates a metamorphosis, in which the usually snow covered, white frozen landscapes are melting and evaporating. Using down and air as insulation I have created garments suitable for the “new winter”, the design challenge was to craft functional, dynamic clothing that could be easily adjusted and lightweight enough so that the whole collection can be packed into one 20 kg rucksack, however still remain feminine and glamorous. ”

heidiw2

heidiw3

heidiw4

heidiw5

annar1

Anna Ruberg
“Experimenting with folding and cutting three-dimensional shapes, has inspired the linking technique used in this clothing and formed the language of my collection. The garments are assembled from laser cut panels of material, this technique minimises the use of seams and other fastenings.”

annar2

annar3

annar4

sini1

Sini Moilanen
“It all started from the BIG BANG. Collection inspired by evolution theory.”

sini2

rca09alexmattsson

Alex Mattsson
“The Mayan calendar ends in the year 2012 and some believe the ancient Mayans and Aztecs predicted the apocalypse or a great change for life on earth on earth, as we know it (The era of the 6th sun). With The Singularity (technology developing at an explosive, exponential rate) looming over modern society, my concept is a story set in post-singular Los Angeles where society has crumbled into high-tech tribal gang warfare. This collection is my fantastical vision and of one of these gangs called ‘The Sixth Sun’. The Sixth Sun gang is a Mexican biker gang that has reverted to ancient Mayan/Aztec beliefs and rituals after realizing that their ancestors had predicted the future.”

rca09alexmattsson2

rca09charlieross

Charlie Ross
“This collection embodies the rebirth of a destroyed civilisation – playing on the moral – ‘to continue living the way we do will ultimately lead to our undoing’. It combines threateningly oversized silhouettes juxtaposed with soft cascading drapes, sloping shoulders and roll collars. Inspired by the tribal manner of adorning materials to the body, the collection is a hybrid of techno-textiles, neoprene and rubber in futuristic metallics, offset by with traditional tribal/ethnic prints in earth tones.  All the fabrics and materials used in the collection are recycled, reclaimed, by-products or otherwise eco-friendly.”

rca09charlieross2

luisls1

Luis Lopez Smith
“HAHA BANG BANG ‘Season- deep winter of discontent.’ Luis is a cuddly/moody Welsh bear-child, and went to school with the Anglesey vampire killer before studying fashion at Manchester. His polychromatic menswear collection HAHA BANG BANG should herald an urban revival in Napoleonic streetwear, bringing the militant elegance of 19th-century French marching bands to London’s grimiest parties. These luridly knitted jumpsuits and jackets are designed for dancing, for laughing, for bringing everyone together in a loved-up future dictatorship. Here is Luis’s presentation in which three superstar perfume heroes defeat a three-headed fashion monster…”

luisls2

rca09masonjung

Mason Jung
“Sartorial Burden – My inspiration is based on the antipathy towards formal wear for its fossilised forms and attributes of restricting individuality. The antipathy comes from personal experience of restricted life in school and army in Korea where I was forced to wear uniforms, have same hair style and even same life style. The collection is about questioning the general perception of clothing and showing how to identify individuality from stereotypes. I have made transforming clothes from ordinary forms to liberal forms and created typical looking garments with unusual ways of construction to suggest a diversion of conception.”

rca09masonjung2

rca09jasperschadprajong

Jasper Sinchai Chadprajong
” ‘Here it is. One more, one less another wasted love story.’ Have you ever been in love? There is no right or wrong to this question it’s up to the individual to really know what love really feels. This is the journey of my past-present-future of love. Ideas come from relationships, the first feeling of love and the colours associated with it, blue for man, yellow for woman, mix the two you get purple, but then what happens after love when a relationship breaks down? Is loving really that simple?”

rca09jasperschadprajong2

rca09matthewmiller

Matthew Miller
“Inspired by a conversation in the Reginald Mitchell public house, whilst having a farewell toast with a friend who will soon be departing for war. He remarked ‘Go on, get the round in, you probably won’t see me again!’ later I thought deeply about his comment and how young men mask uncertainty and fear with a jovial brush off. Thus the collection ‘Masculinity and his jovial approach to the macabre’, was born, laser cut polka dot bombs, dancing skeleton pique bibs, cute cable knitted skulls, unexploded pom poms, and engineered army boy digital prints, aesthetically cute with dark undertones.”

rca09matthewmiller2

rca09matthewmiller3

rca09matthewmiller4

rca09bronwenmarshall

Bronwen Marshall
“I was inspired by the horrific facial injuries of World War I, where recognisable features were distorted and made abstract. I have taken other beautiful and natural forms like horses and birds and combined their organic shapes with geometric futuristic patterning. I wanted to create a collection that captured the aggression and sadness felt by these men.”

bronwenm3

bronwenm4

rca09kimchoongwilkins

Kim Choong Wilkins
“Bodybound: ‘We must not look at goblin men, we must not buy their fruits: who knows upon what soil they fed, their hungry thirsty roots?’ The macabre photography of Joel-Peter Witkin and this particular verse by Christina Rossetti are the inspiration for “BODYBOUND”. Together they inform my collection on the human condition, desire and the perverse. Referencing both the anatomical drawings of Vesalius and the eroticism of Hokusai, the collection revolves around skin, sinew, muscle, and bone. It pumps sex back into a craft that has become lust-less, prompting arousal and addiction for men’s knitwear by examining the relationship between seduction and repulsion. Fabrics are ultra luxurious knits, laminated and studded, hard and glistening.”

rca09kimchoongwilkins2

rca09kimchoongwilkins3

DAZED DIGITAL RCA Class of 2009
ROYAL COLLEGE OF ART Website

Olivier Borde Preview
Fashion design : Mikomaju