ts(s) Fall Winter 2009

Posted In: Trends

ts(s) Fall Winter 2009

 ts(s) เป็นแบรนด์ที่ปรับเปลี่ยนมาจากแบรนด์ที่ชื่อว่า Hypebeast เป็นเสื้อผ้าเรียบๆในชีวิตประจำวันของผู้ชาย แต่ยังคงความมีสไตล์และดีเทลที่น่าสนใจ มีการเล่นเลเยอร์ต่างๆการให้ความสำคัญของลักษณะของเลเยอร์ของเสื้อผ้าในแต่ละชั้น (บ้านเราคงไม่ไหว)

tss

tss2

tss3

tss4

tss5

Hypebeast / ts(s)

Feld Hommes 10
textile artist – Deepa Panchamia