textile artist – Deepa Panchamia

Posted In: Trends

Artist Spotlight : Deepa Panchamia

เป็นผลงานนักออกแบบเทคนิคผ้าที่ชื่อว่า Deepa Panchamia เขาสามารถที่ใช้ผ้าเพื่อสร้างผลงานเทคเจอร์และรายละเอียดใหม่ๆขึ้นมาได้อย่างน่าตื่นเต้น และสามารถที่จะสวมใส่ได้จริง

3331910071_c8a0a0b63c_o

3332786558_2078da10fb_o

deepa7

deepa-2

deepa-5

deepa-6

Deepa Panchamia / Masala Chai

ts(s) Fall Winter 2009
OLIA SHISHKINA lookbook