LONDON COLLEGE OF FASHION MEN 09

Posted In: Trends

LONDON COLLEGE OF FASHION BA MENSWEAR 2009

“ASGER JUEL LARSEN”  LOOKBOOK AND RUNWAY

คอลเลคชั่นเสื้อผ้าของเขาสะท้อนให้เห็นถึงพื้นฐานความเป็นชายในทุกๆด้านในแบบฉบับของเขาเอง จุดที่สำคัญที่สุดในคอลเลคชั่นนี้คือความล้าสมัยของการทำสงคราม ซึ่งเขาเปรียบเทียบว่าสงครามนั้นไร้ความหมายในปัจจุบัน เขาได้สร้างการเปลี่ยนแปลงโดนเป็นในลักษณะที่เป็นสมัยใหม่ด้วยวัสดุสมัยใหม่ เช่น การสร้างชุดเกราะของเขาเอง ซึ่งสร้างจาก PVC และ สายยาง เป็นการผสมผสานวัสดุที่น่าสนใจทีเดียวครับและมีความหลากหลาย

asgerjlarsen1

asgerjlarsen2

asgerjlarsen3

asgerjlarsen4

asgerjlarsen5

asgerjlarsen6

asgerjlarsen7

asgerjlarsen8

asgerjlarsen01

asgerjlarsen02

asgerjlarsen03

asgerjlarsen04

asgerjlarsen05

asgerjlarsen06

asgerjlarsen07

asgerjlarsen08

 
ASGER JUEL LARSEN Blog
ASGER on arts.ac.uk

WE CAN CHANGE LIVES
Pudel Fall Winter 2009