DEVOA SPRING – SUMMER 2010

Posted In: Trends

DEVOA  SPRING – SUMMER 2010

เป็นแบรนด์เสื้อผ้าที่พยายามเข้าใจถึงหลักการธรรมชาติของการเคลื่อนไหวของร่างกาย DEVOA เขาสร้างความสัมพันธ์ระหว่างแพทเทิร์นกับการเคลื่อนไหวของร่างกายและกล้ามเนื้อ และโครงสร้างของเสื้อผ้าที่สร้างขึ้นจากการสันนิษฐานและวิวัฒนาการของเขาเองด้วยคำอธิบายของ DEVOA

b1

b2

b3

b4

b5

b6

b7

b8

b01

b02

b03

b04

b05

b06

b07

b08

DEVOA Website

Lina Osterman Fall 2009
Man Poses – Editorial