Editorial – Illuminati

Posted In: Trends

Editorial – Illuminati

ภาพผลงานของ Antonella Arismendi สำหรับนิตยสาร D Mag นายแบบ Starring Alex และ Yamil Castiglione ผลงานแสดงให้เห็นถึง ความจำเป็นในเรื่องของเพศ ที่ไม่จำเป็นอีกต่อไปในโลกของการเงิน.. ซึ่งนำไปสู่ การปักและลูกไม้บนเสื้อ เสื้อตาข่าย และสิ่งที่ให้ความแวววาวในผลงานของเขา

illuminati2a

illuminati7

illuminati6

illuminati5

illuminati4

illuminati3

illuminati2

illuminati1

Antonella Arismendi

Junya Watanabe MAN Fall 2009
London Fashion Week S/S 2010 Schedule