Junya Watanabe MAN Fall 2009

Posted In: Trends

Junya Watanabe MAN Fall 2009 Ready to Wear

คอลเลคชั่นเสื้อผ้า Ready to wear จาก ดีไซเนอร์ชาวญี่ปุ่น  Junya Watanabe Fall winter 2009 ได้รับแรงบันดาลใจจาก “American Frontier” คนอเมริกันในยุคบุกเบิก ซึ่งมักมีกิจกรรม ล่าสัตว์ ตกปลา ในคอลเลคชั่นเสื้อผ้านี้เป็นการผสมผสานระหว่าง เสื้อผ้าสำหรับการผจญภัยและล่าสัตว์กับเสื้อผ้าแบบทางการ

junya-watanabe-man06a

 

junya-watanabe-man25

junya-watanabe-man23

junya-watanabe-man22

junya-watanabe-man26

junya-watanabe-man45

junya-watanabe-man44

junya-watanabe-man43

junya-watanabe-man42

junya-watanabe-man41

junya-watanabe-man40

junya-watanabe-man39

junya-watanabe-man38

junya-watanabe-man37

junya-watanabe-man36

junya-watanabe-man35

junya-watanabe-man34

junya-watanabe-man33

junya-watanabe-man32

junya-watanabe-man31

junya-watanabe-man30

junya-watanabe-man29

junya-watanabe-man28

junya-watanabe-man27

junya-watanabe-man24

junya-watanabe-man21

junya-watanabe-man20

junya-watanabe-man19

junya-watanabe-man18

junya-watanabe-man17

junya-watanabe-man16

junya-watanabe-man15

junya-watanabe-man14

junya-watanabe-man13

junya-watanabe-man12

junya-watanabe-man11

junya-watanabe-man10

junya-watanabe-man09

junya-watanabe-man08

junya-watanabe-man07

junya-watanabe-man06

junya-watanabe-man05

junya-watanabe-man04

junya-watanabe-man03

junya-watanabe-man02

junya-watanabe-man01

Kuwaii – Fashion Exposed Melbourne 2009
Editorial – Illuminati