Kai wall installation

Posted In: Inspiration

Kai คือความต้องการที่จะตอบโจทย์ของ H.Ch. Andersen’s ในเทพนิยายเรื่อง “The Snow Queen” ผลงานของ Jerzy Goliszewski ซึ่งเป็นกำแพงที่ออกแบบด้วยรูปแบบที่เป็นโครงสร้าง เหมือนกับเศษเล็กๆของน้ำแข็งที่แตกออกมาบางส่วน ฟอร์มต่างๆที่เกิดขึ้นจากฟอร์มสีเหลี่ยมเพียงหนึ่งชิ้นเท่านั้น เขาทำให้เกิดรูปแบบที่แตกต่างกันออกมามากมายซึ่งเป็นรูปแบบใหม่ ภาพของงานที่ออกมาแสดงให้เห็นถึงกระจกที่พูดถึง ในเทพนิยายเรื่องนี้ –  ผลงานออกแบบอื่นๆก็เป็นอีกหนึ่งส่วนที่เราจะสามารถนำมาประยุกต์ให้เข้ากับการออกแบบเสื้อผ้าได้เป็นอย่างด้วยการตีโจทย์ที่เป็นระบบ

จนออกมาเป็นเสื้อผ้าที่เราต้องการอยากให้เป็นโดยมีแรงบันดาลใจจากผลงานของศิลปินได้เราได้รับมา.. ตัวอย่างเสื้อผ้าที่ได้รับแรงบันดาลใจจากผลงานอื่นที่คล้ายๆกันคือ Angles – Dior Homme Fall 2009 เสื้อผ้าที่มีลายภาพที่ 4

kai_1

kai_2

kai_3

found at whitezine

Mary Meyer Autumn Winter 2009
Angles – Dior Homme Fall 2009