Butterflysoulfire – Spring summer 2010

Posted In: Trends

Butterflysoulfire – Spring summer 2010

ผลงานแฟชั่นเสื้อผ้าจาก เมืองเบอร์ลินในเยอรมัน แบรนด์ Butterflysoulfire  – ผลงานเสื้อผ้ามีการพยายามที่จะสร้างรูปทรงใหม่ๆขึ้นมาจาก รูปทรงเดิมๆ ด้วยการพัฒนาโครงสร้างและการโยกย้ายตำแหน่งของส่วนต่างๆในเสื้อผ้าสำหรับใน Spring Summer 2010 นี้ คอนเซ็ปต์ของคอลเลคชั่นเสื้อผ้าคือ “Underneath From Above”  การสร้างผลงานในเชิงสถาปัตยกรรม ด้วยการตกแต่งแบบ handcraft ซึ่งเป็นแนวทางในคอลเลคชั่นนี้ สีที่ใช้เป็นโทน ขาว-ดำ ซึ่งในคอลเลคชั่นนี้จะดูมืดๆ ทั้งหมดนี้เป็นผลงานจากดีไซเนอร์ Maria Thomas และ Thoas Lindner / style – ready-to-wear + avant-garde

bsfmain-12a

bsfmain-32

bsfmain-31

bsfmain-30

bsfmain-29

bsfmain-28

bsfmain-27

bsfmain-26

bsfmain-25

bsfmain-24

bsfmain-23

bsfmain-22

bsfmain-21

bsfmain-20

bsfmain-19

bsfmain-18

bsfmain-17

bsfmain-16

bsfmain-15

bsfmain-14

bsfmain-13

bsfmain-12

bsfmain-11

bsfmain-10

bsfmain-9

bsfmain-8

bsfmain-7

bsfmain-6

bsfmain-5

bsfmain-4

bsfmain-3

bsfmain-2

bsfmain-1

bsfmain-0

Butterflysoulfire

Dandy is Fine Editorial
Butterflysoulfire – Spring summer 2010 Women