Christian Westphal Fall Winter 2011

Posted In: Trends

Christian Westphal Fall Winter 2011

แฟชั่น ผลงานคอลเลคชั่นเสื้อผ้าสำหรับผู้ชาย  โดย Christian Westphal Fall 2011 เป็นผลงานเสื้อผ้าที่มีความแตกต่างในเรื่องของรูปทรง โดยมีการปรับเปลี่ยนรูปทรงของส่วนต่างๆบนเสื้อผ้าให้มีความโด่นเด่นและแต่งต่างไปจากเดิมซึ่งก็ทำให้คอลเลคชั่นดูมีจุดเด่นขึ้นมาอย่างเห็นได้ชัด

 

 

Christian Westphal

Tokyo new designer fashion grand prix 2011
Nohke J Spring Summer 2011