Carlos Diez Autumn Winter 2009

Posted In: Trends

Carlos Diez Autumn Winter 2009

Carlos Díez ในคอลเลคชั่นเสื้อผ้านี้ก็ยังคงความแข็งแรงในเรื่องของผลงานอยู่เหมือนเดิม ในคอลเลคชั่น Autumn Winter 2009 เขาพูดถึงความแข็งแกร่งและพลังงาน ซึ่งสีเหลืองแสดงถึงพลังงาน ส่วนลายพรางของทหาร ทำให้รู้สึกถึงความแข็งแกร่ง
carlos6a

carlos11

 

carlos17

carlos16

carlos15

carlos14

carlos13

carlos12

 

 

carlos10

carlos9

carlos8

carlos7

carlos6

carlos5

carlos4

carlos3

carlos2

carlos1

carlos18

Carlos Diez

Wonderland – Featuring Chace Crawford
Amaya Arzuaga Autumn Winter 2009