Weekday MTWTFSS Women AW 09-10

Posted In: Trends

Weekday MTWTFSS Women Autumn Winter 2009 – 2010

คอลเลคชั่นเสื้อผ้าผู้หญิงจาก  Weekday MTWTFSS เช่นเคยครับ ผลงานเสื้อผ้าจากประเทศสวีเดน ส่วนใหญ่เป็นเสื้อผ้าที่ออกแบบให้ส่วมใส่ได้ง่ายไม่ยุ่งยากและจะเน้นที่ความสะดวกสบายในการใช้งาน สไตล์เสื้อผ้าเป็นแบบ Ready to Wear

pic2a 

 pic35

pic34

pic33

pic32

pic31

pic30

pic29

pic28

pic26

pic25

pic24

pic23

pic22

pic21

pic20

pic19

pic18

pic17

pic16

pic15

pic14

pic13

pic12

pic11

pic10

pic9

pic8

pic7

pic6

pic5

pic4

pic3

pic2

pic1

 

pic36

WEEKDAY

WEEKDAY MTWTFSS MEN A/W 2009
Duckie Brown Spring Summer 2010