Nohke J Spring Summer 2011

Posted In: Trends

ผลงาน แฟชั่น คอลเลคชั่นเสื้อผ้า Spring Summer 2011 โดย Nohke J แบรนด์เสื้อผ้าจาก โซล(Seoul)  ประเทศเกาหลี (แฟชั่นเกาหลี เสื้อผ้าเกาหลี) เป็นอีกหนึ่งผลงาน Fashion ที่ดูลงตัวทั้ง เรื่องของ สี และ รายละเอียด โดยมีการดึงความสนใจจากส่วนต่างๆบนเส้ือผ้า ทำให้ผลงานจึงดูไม่มากไม่น้อยจนเกินไป

 

Nohke J

Christian Westphal Fall Winter 2011
CARICATURE FLASHBACK