Category

video

Fashion design : Reflection

Posted In: Inspiration | video
        fashion design  มาลองดูอีกหนึ่งแรงบันดาลใจ ในการออกแบบเสื้อผ้า เสื้อผ้า นะครับ เป็นเรื่องของกระจก หรือการสะท้อนของ วัตถุ นะครับ บางท่านอาจจะเคยทำมาแล้ว เราลอ[...]

Fashion design : inspiration – Datamosh

Posted In: Inspiration | video
Datamosh คืออะไร ? แบบที่ 2 [youtube]http://www.youtube.com/watch?v=TxFeesWL5OI[/youtube] แรงบันดาลใจ เสื้อผ้า  ออกแบบเสื้อผ้า ผมว่าน่าสนใจมากครับ และกำลังม[...]