BangkokFA : FAshion Hunter

Posted In: Contest

BangkokFA ขอเชิญชวน แฟชั่นนิสต้าทั้งหลาย ร่วมประกวดแฟชั่น เพื่อชิงรางวัลมูลค่า 150,000 ฿

ให้เลือกประกวดได้ตามหัวข้อที่คุณสนใจ

สำหรับผู้ที่สนใจการออกแบบและการตัดเย็บ : ประกวดออกแบบเสื้อผ้า ในหัวข้อ Identity Design และ
สำหรับผู้ที่สนใจการสไตลิ่งและธรุกิจแฟชั้่น : ร่วมถ่ายภาพของคุณหรือเพื่อน ในหัวข้อ BangkokFA’s Most Stylist

เปิดรับผลงาน 15 ตุลาคม – 10 มกราคม
คัดเลือกผลงานรอบแรก 30 พฤศจิกายน 2554

 

รางวัลชนะเลิศ อันดับ 1 หัวข้อ Identity Design
ทุนการศึกษา ในโปรแกรม Fashion Design Certificate มูลค่า 38.400 ฿ พร้อมโล่เกียรติยศ
รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2 หัวข้อ Identity Design
ทุนการศึกษา ในโปรแกรม Pattern&Sewing Certificate มูค่า 28.500 ฿

รางวัลชนะเลิศ อันดับ 1 หัวข้อ BangkokFA’s Most Stylist
ทุนการศึกษา ในโปรแกรม Fashion Styling Certificate มูค่า 40.450 ฿ พร้อมโล่เกียรติยศ
รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2 หัวข้อ BangkokFA’s Most Stylist
ทุนการศึกษา ในโปรแกรม Fashion Marketing Certificate มูค่า 33.500 ฿

 

BangkokFA Team 022523370-1
http://www.facebook.com/event.php?eid=109452129167048
หมดเขต:25 มกราคม 2012 (ทั้งวัน)

Hyères 2012 – Fashion Competition
การแข่งขันเพ้นท์ลวดลายบนเสื้อ T-Shirt