ADDA Design Contest 6 ประกวดออกแบบรองเท้า

Posted In: Contest

ADDA Design Contest 6

ประกวดออกแบบรองเท้า ในหัวข้อ “ADDA Tourist Sandals

ADDA เชิญชวน นิสิต นักศึกษา ที่มีใจรักในการออกแบบ ส่งประกวดออกแบบรองเท้าลำลอง ในหัวข้อ “ADDA Tourist Sandals คู่เที่ยวสำหรับนักเดินทาง” เป็นการออกแบบรองเท้าลำลองที่เน้นความใหม่ แปลก เป็นรองเท้าลำลองสำหรับนักท่องเที่ยว ในแบบสบายๆ สวมใส่เที่ยวได้ทุกที่ สร้างงานออกแบบจากแรงบันดาลใจ และพัฒนาจนเป็นเอกลักษณ์โดดเด่น เป็นรองเท้าประเภท INJECTION คือการฉีด EVA (โฟมสังเคราะห์) ขึ้นรูปทั้งตัว แล้วสามารถใส่ได้ทันที โดยที่ส่วน UPPER ของพื้นจะเป็นเนื้อเดียวกัน หรืออาจจะใช้ EVA (โฟมสังเคราะห์) อัดลายทากาวติดพื้นขั้นในก็ได้ แล้วแต่การออกแบบที่ผู้ออกแบบต้องการ เปิดรับผลงานตั้งแต่วันนี้ – 20 กันยายน 2556

1_47

คุณสมบัติ

ผู้ส่งผลงานเข้าประกวดจะต้องเป็นนักศึกษาที่กำลังศึกษาในระดับปริญญาตรีในสถาบันอุดมศึกษา
ผู้ส่งผลงานต้องแนบสำเนาบัตรประชาชนและสำเนาบัตรประจำตัวนักศึกษา พร้อมลงนามรับรองการเป็นนิสิต หรือนักศึกษา โดยอาจารย์ในสถาบัน
กติกา

ผู้ประกวดสามารถส่งผลงานได้มากกว่า 1 ชิ้นงาน แต่มีสิทธิ์รับรางวัลสูงสุดได้เพียงรางวัลเดียว
ต้องเป็นผลงานใหม่ ไม่เคยได้รางวัลและละเมิดลิขสิทธิ์ผู้อื่น
ผลงานที่ผ่านเข้ารอบ และได้รางวัล ถือเป็นลิขสิทธิ์ของบริษัท
การตัดสินของกรรมการถือเป็นเด็ดขาด
การส่งผลงานเข้าประกวดถือว่าผู้ประกวดยอมรับเงื่อนไขทุกข้อที่กล่าวมาข้างต้น

 

 

 

 

ดาวโหลดใบสมัครได้ที่ http://bit.ly/14ta30o

ส่งผลงานได้ที่

บริษัท มาร์เก็ตติ้ง รูม จำกัด
เลขที่ 168/167 โครงการไมส์สโตนคอนโด ถนนเสรีไทย แขวงคลองกุ่ม เขตบึงกุ่ม กรุงเทพฯ 10240
โทรศัทพ์ 088 339 0411
โทรสาร 02 106 4711

 

ภาพถ่ายแฟชั่น JENEIL WILLIAMS – VOGUE GERMANY
ประกวดออกแบบลายเสื้อยืด LEO Presents – The T Shirt Project 2